Privaatsuspoliitika

Privaatsuspoliitika

Täname, et tunnete huvi veebikaupluse harrowsdarts.ee („veebisaidi“), meie ettevõtte ja toodete vastu. Teie andmete kaitsmine on meile väga tähtis ja seetõttu me loodame, et loete selle privaatsusteatise läbi ja tutvute selle sisuga. Seda dokumenti võidakse uuendada ning uusim versioon asub sellel aadressil. Kui jätkate pärast sellist muutust meie teenuste kasutamist, siis nõustute te privaatsuspoliitika muutunud tingimustega.

Heading Oy („Heading“ või „meie“) on Soomes registreeritud ettevõte asukohaga Kap Hornin katu 7 B 57, 00220 Helsingi. Me tegutseme veebisaidi registraatorina kooskõlas EL-i andmekaitse üldmäärusega (EL 2016/679). Käesolevas privaatsusteatises („privaatsuspoliitika“) tähendab „teie“ igat isikut, kes avaldab meile või veebisaidile andmeid. Kui teil on küsimusi meie andmekogumispraktika või käesoleva privaatsuspoliitika kohta, siis võtke e-kirja teel ühendust aadressil myynti@harrowsdarts.fi.

Veebisaidi ja meie teenuste kasutamist jätkates nõustute te käesoleva privaatsusteatisega.

1. Vastutav töötleja

Heading Oy

Kap Hornin katu 7 B 57, 00220 Helsingi

Reg nr: FI07616414

myynti@harrowsdarts.fi

Kontaktisik: Anna Vanhatalo

2. Mis andmeid me kogume ja mis eesmärgil

Heading Oy / Harrowsdarts kogub üksnes isikuandmeid, mis on asjakohased vastavalt käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkidele.

Teie isikuandmeid töödeldakse kliendisuhte haldamiseks siis, kui te tooted ostate või tagastate. Me töötleme teie teavet toodete tarnimisel, kaupluse toote- ja teenustevaliku arendamiseks andmete analüüsimise teel, ja seoses erinevate klienditeenindus- ja turundusmeetmetega. Isikuandmeid võib töödelda kliendikonto loomise, võrguteenuse säilitamise ja arendamise ning klientideni jõudmise eesmärgil.

Heading Oy / Harrowsdarts võib kasutada isikuandmeid otseturunduseks või muuks Harrowsdartsi, sama äriperekonna ettevõtete ning nende ettevõtete poolt müüdavate toodete turundamiseks kas e-kirja teel või muul viisil. Elektrooniliseks otseturunduseks küsime me teilt alati eraldi nõusolekut teie isikuandmete töötlemiseks antud eesmärgil. Kui teie isikuandmete töötlemine põhineb teie nõusolekul, võite te nõusoleku alati tagasi võtta. Võite oma nõusoleku tagasi võtta iga turunduskirja lõpus oleva lingi kaudu, probleemide korral võite aadressil myynti@harrowsdarts.fi võtta ühendust meie klienditeenindusega. Isikuandmeid ei avaldata kolmandatele osapooltele.

Me töötleme teie kohta järgmiseid andmeid:

- Nimi ja aadress

- Telefoninumber ja e-posti aadress

- Sünnikuupäev

- Tellimuse, tarne ja tagastamise teave

- Tellimiskood

- Kohaletoimetamise aadress

- Makseviis

- Ostude ajalugu

- Kliendisuhte haldamise ja turundusega seotud teave

- Teie load või keelud e-posti või mobiili teel saadetavate turundusteadete saamise kohta

- Teave turundus- ja klienditeenindusmeetmete kohta

- Kliendi teatatud huvid

- Kliendi tagasiside

- Kliendikonto loomise, registreerimise ja kasutajanimega seotud teave

- Ostukorvis olevate tellimuste lõpetamine

3. Kui kaua andmeid säilitatakse

Me säilitame teie isikuandmeid senikaua, kuni see on vajalik selle kasutamiseesmärgi täitmiseks või lepingu või seadusega nõutav. Me säilitame teie poolt esitatud teavet klienditeeninduse huvides seni, kuni see on vajalik pooleliolevate küsimuste lahendamiseks.

Me püüame hoida andmed asjakohased ning kustutada ebavajalikku teavet regulaarselt. Me kustutame põhimõtteliselt ära kõik andmed, mida ei ole kasutatud rohkem kui kaks aastat, eeldusel et andmete säilitamiseks ei ole muud vajadust, näiteks meie teenuste turvalisuse tagamine või õiguslikud nõuded.

Palume arvestada, et näiteks Raamatupidamisseaduse kohaselt tuleb raamatupidamiskirjeid säilitada vähemalt kuus (6) aastat alates rahandusaasta lõpust.

4. Isikuandmed sotsiaalmeedias

Kui võtate Headingiga ühendust sotsiaalmeedias (nt Facebookis), siis võime me automaatselt koguda ja säilitada andmeid selle kohta, kuidas te neid kanaleid kasutate, lähtuvalt teie külastuste sagedusest. Kui te näiteks kasutate meie lehel või rakenduses Facebooki meeldimisnuppu või märgite mõne sõbra või lingite ta oma postituse sisuga, siis hoiame me selle info alles. Tõenäoliselt on tegu mittetuvastatava teabega, kuid see võib sisaldada isikut tuvastada võimaldavat teavet, olenevalt teie sätetest kõnealuses sotsiaalmeediakanalis.

Sisu, mida te sotsiaalmeediasse postitate, on iseavaldatud andmed, mida olenevalt sisust on võimalik teiega seostada. Me kogume, salvestame ja kasutame seda sisu ja muud teavet, mida te meie sotsiaalmeediakanalitesse postitate (sh teavet, mida te olete lubanud sotsiaalmeedia kanalil meiega jagada või mida võib jagada vastavalt teie kasutajaeelistustele nendel saitidel.

Iga sotsiaalmeedia kanali või rakenduse kasutustingimused ütlevad teile, millist muud teavet te peate enda kohta avaldama, et seda kanalit või rakendust kasutada.

5. Kliendi privaatsusõigused

Andmete kontrollimine, parandamine ja kustutamine

Kui te küsite ligipääsu oma teabele, annab Heading teile teada, kas teie isikuandmeid töödeldakse või mitte, ja annab teile koopia teie töödeldavatest isikuandmetest.

Teil on õigus lasta oma ebatäielikke isikuandmeid täiendada ning ebaõigeid andmeid parandada.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete kõrvaldamist registrist. Teie andmed kustutatakse, kui nende töötlemiseks ei ole enam õiguslikku alust.

Vastuseis töötlemisele

Me võime teie isikuandmeid töödelda, lähtuvalt õigustatud huvist oma äritegevuse seisukohast, juhul kui see töötlemine ei riku teie isikuandmete kaitset. Sellistel juhtudel on teil õigus protesteerida oma isikuandmete töötlemise vastu isiklikel põhjustel. Kui te saate meilt turundussõnumeid, võite te tellimusest loobuda, kasutades tühistamislinki, mille leiate uudiskirjast, või võttes ühendust aadressil myynti@harrowsdarts.fi.

Nõusoleku tagasivõtmine või muutmine

Te võite enda esitatud teabe kogumiseks ja töötlemiseks antud nõusoleku igal ajal tühistada või seda muuta, võttes ühendust alltoodud e-posti aadressil või postiaadressil.

Töötlemise piirangud

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete töötlemise piiramist. Kui töötlemine on piiratud, siis ei töötle vastutav töötleja reeglina teie andmeid muul moel kui üksnes säilitamiseks. Näiteks on teil see õigus, kui te seate kahtluse alla oma isikuandmete täpsuse, kui töötlemine on ebaseaduslik, kui te olete esitanud protesti oma isikuandmete töötlemise vastu ning ootate selle taotluse menetlemise tulemust.

Õigus isikuandmete ülekandmiseks

Kui me oleme töödelnud teie andmeid teie nõusolekul või lepingu täitmiseks, siis on teil õigus enda poolt meile esitatud andmeid elektroonilises, masinloetavas, levinud formaadis, et neid andmeid oleks võimalik üle kanda teisele teenusepakkujale, kui see on tehniliselt võimalik.

6. Teave isikuandmete vastuvõtjate kohta

Heading töötleb isikuandmeid vastutava töötlejana ise, kuid kasutab erinevate teenusepakkujate abi. Esitame oma teenusepakkujatele üksnes neid isikuandmeid, mis on vajalikud teie kliendisuhte säilitamiseks Headingiga. Avaldamine piirdub miinimumiga. Teenusepakkujad võivad olla erinevad, aga nende hulgas on:

- IT-teenuste pakkujad

- Makseteenuse osutajad (Maksekeskus AS)

Heading edastab maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötlejale, kelleks on Maksekeskus AS.

- Logistika- ja transporditeenuste pakkujad (Itella)

- Klienditeeninduse osutajad

- Mobiili- ja e-kaubanduse teenusepakkujad (MyCashFlow)

Eelistame teenusepakkujaid, kelle serverid asuvad EL-is. Samuti kasutame me lugupeetud ja usaldusväärseid kolmandatest osapooltest teenusepakkujaid, kelle serverid asuvad väljaspool EL-i, mis tähendab, et andmeid edastatakse piiratud kujul ka väljaspoole EL-i / EMÜ-d.

Väljaspoole EL-i /EMÜ-d edastamisel toimub see EL/USA Privacy Shieldi raames, rakendades Euroopa Komisjoni mudellepingutingimusi või muid seadusega lubatud edastusmehhanisme. Antud juhul tagame me muu seas ja lepingute toel, et teie teabe konfidentsiaalsus säilib ja teavet töödeldakse seaduslikult ka muudes aspektides.

Teatud ametivõimudel on seaduslik õigus teie andmetele ligi pääseda. Nendeks võimudeks on näiteks politsei, toll, piirivalve ja maksuamet.

Me võime teie andmeid avaldada ka siis, kui oleme seotud ettevõtte ülevõtmisega.

7. Küpsised

Küpsised võimaldavad veebisaidil näiteks seansi (veebisaidi ühekordne kasutamine) ajal seda säilitada. Küpsised ei ole isikuandmed, sest nende abil ei ole võimalik üksikkasutajat kindlaks teha. Kasutaja arvutisse edastatud küpsised ei võimalda kasutada osaleja kõrvakettal olevaid andmeid.

Heading kasutab küpsiseid, et tuvastada ja jälgida oma saidi külastajaid, nendepoolset võrguteenuste kasutamist ja kasutusharjumusi, et parandada võrguteenuse kvaliteeti, kohandatavust ja soovitusi ning arendada edasi võrguteenust ja kasutajakogemust. Kasutajad, kes ei taha oma seadmesse küpsiseid, võivad enne võrguteenuste kasutamist kohandada oma brauserit, nii et see küpsiseid vastu ei võtaks, ja seetõttu võivad võrguteenuse teatud funktsioonid küpsistelt saadava teabe puudumisel mitte töötada ettenähtud viisil. Lisaks küpsistele võib Heading kasutada või hiljem rakendada muid kasutust jälgivaid tööriistu.

8. Teave automaatse otsustamise kohta

Me ei kasuta automaatset otsustamist, näiteks profileerimist isikuandmete põhjal.

9. Teavitus vaiete kohta

Käesolevad andmekaitsetingimused on koostatud kooskõlas Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusega (EL) 2016/679, mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), Eesti Vabariigi Andmekaitseseaduse ning Eesti Vabariigi ja Euroopa Liidu õigusaktidega.

Kui te leiate, et me ei töötle teie isikuandmeid kooskõlas EL-i andmekaitse üldmäärusega, siis võite te järelevalvet teostavale ametile esitada kaebuse. Soovitame siiski kõigepealt otse meie poole pöörduda.

10. Kontaktid

Oleme alati teie käsutuses. Kui teil on käesoleva privaatsuspoliitika kohta küsimusi või tagasisidet või kui soovite, et me lõpetaksime teie isikuandmete töötlemise, siis võtke ühendust meie klienditeenindusega, kes on hea meelega valmis vastama kõigile teie küsimustele. Parim viis meie klienditeenindusega ühendust võtta on saata e-kiri aadressile sales@harrowsdarts.fi või kiri aadressile:

Heading Oy

Kap Hornin katu 7 B 57

00220 Helsingi

Soome

Ostukorv on tühi.

Kasutustingimused

Käesolevad tingimused kehtivad alates 1.8.2020.

Veebikauplus

Heading Oy (FI07616414), Kap Hornin katu 7 B 57, 00220 Helsingi.

Kauplus müüb tooteid üksnes täiskasvanud eraisikutele ja ettevõtetele. Kõik tootehinnad on eurodes (€) ja sisaldavad käibemaksu. Hindadele lisandub tarnetasu, mis sätestatakse selgelt pärast toodete lisamist ostukorvi. Jätame endale õiguse teha hindades ja tarnetasudes muudatusi.

Tellimine

Veebipoest tellimiseks tuleb tooted asetada ostukorvi, sisestada nõutav klienditeave, valida tarnemeetod (Itella) ning maksta ostukorvi sisu eest kas võrgumakseteenusega, mille vahendajaks on Maksekeskus AS, või arvega. Kogu klienditeavet käsitletakse konfidentsiaalsena. Tellimusega seoses küsitavaid kontaktandmeid ei kasutata muuks peale tellimuse kättetoimetamise või selles esinevate ebaselguste lahendamiseks, välja arvatud juhul, kui on sätestatud teisiti. Veebikauplusest tellides peate te läbi lugema ja kinnitama sel hetkel kehtivad tarnetingimused.

Maksmine ja makseviisid

Toodete eest on võimalik turvaliselt maksta järgmiste makseviisidega:

- Eesti pangad: Swedbank, SEB, Luminor, LHV, Coop Pank, Pocopay

- Visa / Mastercardi kaardimaksed

- Arve

Tähelepanu! Pangalingiga makstes kinnitage tellimus ja klõpsake siis nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.

Makseteenuse osutaja on Maksekeskus AS. Maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed edastatakse volitatud töötlejale, kelleks on Maksekeskus AS. Heading Oy ei oma ligipääsu kliendi panga- või kaardimakseandmetele. Leping jõustub siis, kui maksmisele kuuluv summa kantakse üle veebipoe pangakontole.

Kui me ei suuda tellitud kaupa tarnida kas seetõttu, et kaup saab laost otsa, või mõnel muul põhjusel, teavitatakse ostjat sellest võimalikult kiiresti ning makstud raha (sh tarnetasu) tagastatakse kohe, aga mitte hiljem kui 14 päeva jooksul alates teate saamisest.

Makseid võetakse vastu eurodes.

Kui klient valib makseviisiks arve, saab ta arve e-posti aadressile, mille ta esitas kliendiandmete vastaval väljal. Selle makseviisi puhul tarnitakse tooted niipea, kui raha jõuab Heading Oy kontole.

Klõpsates nuppu „Telli“, nõustute te Harrowsdarts.ee üldiste tingimustega.

Tellimuse ja makse kinnitus

Kui oleme teie tellimuse kätte saanud, saadame teile kohe e-postiga tellimuse kinnituse, kus on kirjas tellimuse üksikasjad. Kontrollige alati tellimuse kinnituse sisu. Küsimuste korral võtke kohe ühendust meie klienditeenindusega. Hoidke tellimuse kinnitus alles juhuks, kui teil on vaja võtta ühendust klienditeenindusega. Klienditeenindusega suheldes hoidke alati käepärast oma võimalik kliendinumber ja tellimuse number. Kontrollige alati, et paki sisu vastaks tellimuse kinnitusel olevatele toodetele. Klienditeenindusega saate ühendust võtta aadressil myynti@harrowsdarts.fi. Arvestage, et klienditeenindus töötab üksnes inglise keeles.

Tarneviisid ja tarnetasud

Tarnetasud hõlmavad postiteenust ja pakendamist. Esitame teile ostukorvis hinnangulise tulevaste kulude kalkulatsiooni, mis lähtub peamisest kasutatavast tarneviisist. Täpset tarnetasu näete pärast seda, kui olete tellimusele valinud soovitud makse- ja tarneviisi. Kasutatavad tarneviisid sõltuvad ostukorvi sisust ja kogukaalust. Hetkel on saadaval üksnes postiga saatmise võimalus ning tarnetasuks on fikseeritud 4.90 € tarne kohta. Üle 70 € tellimused tarnitakse tasuta.

Tarneaeg

Meie kõige tavalisemad tarneajad Eestis sõltuvad tellimusest ja keskmiselt on selleks 2–4 päeva. Tarneaja erandid tekivad juhul, kui kaup on laost otsas, samuti teavitame me teid kohe pärast tellimist võimalikest viivitustest. Meie eesmärk on panna tellitud tooted teele samal või hiljemalt järgmisel tööpäeval pärast tellimist.

Meie ei vastuta viivituste eest, mille põhjuseks on force majeure, samuti mitte viivitustest tingitud kaudsete ebamugavuste pärast. Veebipood teavitab teid erinevatest tarneaegadest veebisaidil. Arvestage, et me tarnime üksnes Eesti piires. Erandlikel juhtudel on meil õigus tarnida kaubad kuni 45 päeva jooksul.

Tellimuse tühistamine

Kui soovite oma äsjast tellimust tühistada, siis teavitage sellest viivitamatult klienditeenindust e-posti aadressil myynti@harrowsdarts.fi. Palun oodake, kuni me teiega ühendust võtame – anname teile edasised juhised, kuidas toimida. Tellimuse numbri esitamine aitab tühistamisel toimingut kergemini sooritada.

Tagastamispoliitika

Kõiki tooteid võib tagastada 14 päeva jooksul alates saadetise kättesaamisest. Tagastamisel tekkivad postikulud tasub ostja. Tagastatud toode peab olema kasutamata, muutmata ning originaalpakendis. Tagastamise kohta saatke kohe teavitus aadressile sales@harrowsdarts.fi ja oodake meiepoolset kontakti. Raha tagastatakse ostja kontole 14 päeva jooksul alates sellest, kui Heading Oy tagastatud toote(d) kätte saab, kui kõik tagastamistingimused on täidetud.

Ostja kannab kaupade tagastamise kulu, v.a juhtudel, kui tagastamise põhjuseks on asjaolu, et tagastatav toode ei vasta tellimusele (st vale või defektne toode).

Ostja peab toote tagastama 14 päeva jooksul alates tagastamisteate esitamisest või esitama tõendid, et on kauba nimetatud perioodi vältel vedajale üle andnud.

Tagastatud toodete kättesaamisel tagastab veebipood ostjale kohe, aga hiljemalt 14 päeva jooksul kõik maksed, mis ostja lepingu alusel tegi.

Veebipoel on õigus raha tagasimaksest keelduda kuni tagastatavate toodete kättesaamiseni või kuni ostja on esitanud tõendi toodete tagastamise kohta, olenevalt sellest, kumb leiab aset esimesena.

Kui ostja on selgelt valinud muu tarneviisi, mis ei ole veebipoe poolt pakutav harilik kõige odavam viis, siis ei ole kauplus kohustatud kompenseerima kulu, mis ületab tavalist tarnetasu.

Veebikauplusel on õigus müügist taganeda ja nõuda kaupade tagastamist, kui kaupade esitatud hind veebikaupluses on vea tõttu oluliselt madalam kaupade turuhinnast.

Vastuvõtmata pakk

Paki mittevastuvõtmine ei ole sama asi, mis tagastamine või tühistamine. Vastuvõtmata pakkide puhul, mille kohta ei ole esitatud eraldi tühistamisteatist, nõuame me sisse tarnetasu.

Kinkekaardid/vautšerid

Veebikauplus korraldab aastaringselt erinevaid kampaaniaid ning sotsiaalmeedias ja ettevõtte uudiskirjades pakutakse müügikuponge. Need allahindluskoodid on võimalik sisestada ostukorvi vastavale väljale, et aktiveerida allahindlus.

Probleemsed olukorrad

Kui toode transpordi käigus kaduma läheb või kahjustada saab või ei vasta muul põhjusel tellitule, siis teatage defektist kirjalikult vähemalt 14 päeva jooksul tagastamispoliitika lõigus mainitud aadressile. Kui pakend on transpordil selgelt viga saanud, peate te kohe esitama oma valitud tarneettevõttele.

Kõik ostja poolt veebikaupluse kohta esitatavad kaebused tuleb saata e-postiga aadressile myynti@harrowsdarts.fi.